Měřiče spotřeby tepla

Elektronický poměrový indikátor spotřeby tepla

Co je měřič tepla

Měřič tepla, nebo také poměrový indikátor spotřeby tepla resp. topných nákladů slouží pro rozúčtování nákladů na topení podle reálné spotřeby uživatelů. Uživatelé díky němu hradí spravedlivější podíl na skutečně spotřebované energii.


Pokud jeden obyvatel domu plýtvá zbytečně teplem, v rozúčtování bez indikátorů tepla, zaplatí za jeho neohleduplnost všichni ostatní obyvatelé.

Podle zákona 318 z roku 2012 musí mít od roku 2015 všechny byty zařízení na měření spotřeby tepla.


Důvody pro použití měřičů tepla

Indikátory spotřeby tepla slouží zejména k motivaci uživatelů k úsporám na topení. Omezuje se nekontrolované větrání se zapnutým topení, protože uživatel ví, že ho to bude stát peníze. Zároveň se uživatelé uskromňují a nevytápějí své byty na nesmyslně vysoké teploty, vypínají topení, když na delší dobu odjíždějí apod. Úspory, které instalace měřičů tepla na radiátory s termostatickými ventily přináší, mohou dosáhnout v průměrném bytovém domě až 35%. Investice je velmi ekonomická a návratnost je přibližně 1,5 roku.

Zákonná povinnost

Podle zákona o hospodaření energií (406/2000 Sb.) musí stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

Výňatek z prováděcí vyhlášky 237/2014 Sb.

§ 7a Vybavení přístroji registrujícími dodávku tepelné energie

(1) V budovách se vnitřní rozvod tepla pro vytápění a vnitřní rozvod chladu vybaví v případě, že

a) vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v jednom místě, pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla nebo chladu podle zákona o metrologii v místě vstupu vnitřního rozvodu tepla pro vytápění nebo vnitřního rozvodu chladu do bytu nebo nebytového prostoru,

b) vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v několika místech,
1. zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění, nebo
2. pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla nebo chladu podle zákona o metrologii.

(2) Zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění je indikátor pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy instalovaný na každém otopném tělese, indikátor instalovaný na odtokové trubce z otopného tělesa nebo přístroj se snímačem teploty vnitřního vzduchu ve vytápěném prostoru a teploty venkovního vzduchu ve dnech vytápění v otopném období s trvalým průběhovým záznamem rozdílů těchto teplot vzduchu za časový interval, kterým je počet dnů v otopném období. V budově se instalují vždy stejné typy indikátorů nebo přístrojů se snímačem teplot.


Funkce

Elektronické poměrové indikátory tepla jsou vybaveny jedním nebo dvěma čidly. U obou typů nalezneme měřící tepelně vodivou podložkou. U systému s jedním čidlem měří pouze teplotu topného tělesa. Teplota v místnosti je dopočítána a uložena matematickou rovnicí. Dvoučidlové měřidla mají i čidlo na měření teploty v místnosti a výsledné údaje jsou tak přesnější než v případě jednočidlových.

Indikátory s vizuálním odečtem

Při odečítání naměřených dat těmito indikátory je nutná přítomnost spotřebitele, který musí umožnit přístup ke všem topným tělesům (stejně jako například u starších vodoměrů). Výhodou těchto měřičů je nízká cena a delší živostnost baterie.

Indikátory s radiovým odečtem

Zde jsou dvě varianty měřičů. S jednosměrnou nebo obousměrnou komunikací. Oba indikátory disponují výhodou dálkového odečtu, spotřebitel tak nemusí být u odečtu přítomen, celý proces odečtů se zrychluje a zlevňuje. Tento typ indikátorů vysílá data trvale rádiově u jednosměrného resp. na vyžádání u obousměrného. Druhý typ má delší živostnost baterie.


Poptávka

Společnost EkoTerm-Servis Vám nabízí nezávaznou kalkulaci dodání a instalace měřidel pro Váš dům. Zanechte nám kontakt, ozveme se Vám.

EKOTERM - SERVIS spol. s r.o.
Klánova 1431/61
147 00 Praha 4 - Braník
T: (+420) 241 481 449
E: info@ekoterm.cz